ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ

}
FIXED DEPOSITS

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ.

Read more
RECURRING DEPOSIT

ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸೇವೆ ಹಾಗು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ

Read more
Easy Payment

ಯೋಜಿತ ಮರುಪಾವತಿ ಹಾಗು ಸುಲಭ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯ .

Read more
ONE FIX FEE

ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕಗಳು ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ಮರೆಮಾಚುವ ವೆಚ್ಚಗಳಿಲ್ಲ.

Read more
SNSSN
img
img

ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ , ಭೇಟಿ ನೀಡಿ SNSSN.

ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ SNSSN ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸೇವೆಗಾಗಿ

  • Gold Loan
  • Vehicle Loan
  • Home Loan Loan
  • Mortgage Loan
Rajesh Hebri

President,SNSSN

We offer a variety of loans.

Loan around the corner. SNSSN lets you loan securely and with less worry thanks to purchase protection.*

icon

Good Credit History is Rewarded.

Loans are cheaper when you have a good credit profile and you have built your history with us

icon

Flexible Repayments.

Reschedule payments upto 5 days within your loan terms.

icon

No early payment fees

So you can payoff soonerand you'llsave on interest.

Loan securely countrywide.

Loan around the corner or around the country. SNSSN lets you loan securely and with less worry thanks to purchase protection.*

icon

Feel secure, start to finish.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

icon

Feel secure, start to finish.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

icon

Feel secure, start to finish.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Loan securely countrywide.

Loan around the corner or around the country. SNSSN lets you loan securely and with less worry thanks to purchase protection.*

icon

Feel secure, start to finish.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

icon

Feel secure, start to finish.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

icon

Feel secure, start to finish.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Loan securely countrywide.

Loan around the corner or around the country. SNSSN lets you loan securely and with less worry thanks to purchase protection.*

icon

Feel secure, start to finish.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

icon

Feel secure, start to finish.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

icon

Feel secure, start to finish.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Loan securely countrywide.

Loan around the corner or around the country. SNSSN lets you loan securely and with less worry thanks to purchase protection.*

icon

Feel secure, start to finish.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

icon

Feel secure, start to finish.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

icon

Feel secure, start to finish.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Loan securely countrywide.

Loan around the corner or around the country. SNSSN lets you loan securely and with less worry thanks to purchase protection.*

icon

Feel secure, start to finish.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

icon

Feel secure, start to finish.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

icon

Feel secure, start to finish.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

SNSSN

Our Services

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಆದಾಯ ಹಾಗು ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Home Loan

ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿ , ಇಂದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ SNSSN

Car Loan

90% ವರೆಗೆ ಹಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗು ತ್ವರಿತ ಮಂಜುರ್ರತಿ ಸೌಲಭ್ಯ.

Real Estate Loan

ಉದ್ಯಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗಳ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ *

Education Loan

ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ಹಾಗು ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗಿಸಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ

Personal Loan

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ತ್ವರಿತ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವುದೇ ಅಡಮಾನ ಇಲ್ಲದೆ *

Business Loan

ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಮ್ಮ ಕನಸೇ ?ಇಂದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ "ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ"

Gold Loan

ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗು ತ್ವರಿತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯ

Property Loan

ಆಸ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗು ತ್ವರಿತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು *

*See eligibility and limitations.

Practice Area

ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ

img

What does Home Loan Advisor do?

ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವಿಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ , ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ